Zawsze z Tobą Opiekun Medyczny

Zadania Opiekuna Medycznego

 

Do zadań Opiekuna Medycznego należy:

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
3. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
4. Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
5. Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
6. Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
7. Wykonywanie zabiegów higienicznych;
8. Współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
9. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
10. Użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
11. Konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

 

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem


Życie jest talentem, powierzonym nam abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Żaden człowiek nie jest samotną „górą lodową”, dryfująca po oceanie historii: każdy z nas należy do wielkiej rodziny, w której ma swoje miejsce i swoją rolę do odegrania. Egoizm odbiera nam słuch i mowę, miłość otwiera oczy i rozszerza serce, pozwala nam wnieść nasz niepowtarzalny i niezastąpiony wkład w dzieło, które dzięki tysięcznym gestom wielu innych braci, często nieznanych i dalekich, tworzy w świecie wielką mozaikę miłości zdolną odmienić bieg historii.

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XI Światowy Dzień Młodzieży

Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej symfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie.

 

Jan Paweł II

Jest wielu, którzy cierpią, ale niewielu potrafi dobrze cierpieć. Cierpienie jest darem Boga. Błogosławiony, kto wyciąga z tego korzyść.

Św. Ojciec Pio

Kreator strony - przetestuj